Przedmioty ścisłe-koszmar każdego ucznia?

Przedmioty ścisłe-koszmar każdego ucznia?

Zespół Szkół Gminnych nr2 Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini Górnej, Małkinia Górna

Właśnie zakończył się pierwszy semestr mojego ostatniego roku w gimnazjum. Całe półrocze zostało podsumowane i wystawiono wszystkie oceny. Patrząc na wyniki półrocznej pracy gimnazjalistów, nasunęło mi się jedno pytanie. „Dlaczego średnia ocen z przedmiotów humanistycznych jest dużo wyższa niż z przedmiotów ścisłych?”.