Ciemniejsza strona sławy

Ciemniejsza strona sławy

Zespół Szkół Gminnych nr2 Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Małkini Górnej, Małkinia Górna

Ciekawych ludzi poznajemy w ciekawych okolicznościach. Czasem dopiero poznani ludzie w ciągu zaledwie kilku dni dają nam więcej radości niż ci, którymi otaczamy się .Samobójcy to tchórze, mówi wiele osób. Jednak czy to nie próba pomocy sobie? Czy to nie ratunek przed cierpieniem? Trudami naszego życia?