OOBE(Out Of Body Experience)-Czym jest Doswiadczenie Poza Ciałem ?

OOBE(Out Of Body Experience)-Czym jest Doswiadczenie Poza Ciałem ?

XI LIceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu., Radom

Czy dusza istnieje? To pytanie od wieków nurtuje umysły filozofów i jest jednocześnie przyczyną naszego lęku przed śmiercią . Jednak wiele religii wierzy, że śmierć można przezwyciężyć . Buddyści na przykład wierzą, że można wydostać się z cyklu ciągłego odradzania się, poprzez tak zwaną Nirwanę. Istnieje również stan inny niż Nirwana, a jest nią OOBE, czyli tak zwane doświadczenie poza ciałem i jak można to osiągnąć?

Jakie są metody panowania nad stresem?

Jakie są metody panowania nad stresem?

XI LIceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu., Radom

Stres towarzyszy człowiekowi w każdej dziedzine życia. Mówimy o stresie w pracy, szkole, a nawet w rodzinie. Stres jest reakcją walki – odpowiedzią na zagrożenie. Coraz więcej ludzi na świecie cierpi z powodu przewlekłego stresu. Szybkie tempo życia, zbyt duże wymagania, natłok obowiązków sprawiają, że ludzie narażeni są na ciągły stres. Umiarkowany motywuje do działania, zaś chroniczny niesie wiele negatywnych następstw.